Növényvédő szerek és egészség I.

„Az előítélet a tényeken, a hibás vagy merev általánosításokon alapuló, előre kialakított feltételezés, vélemény. Az előítélet a gondolkodás gazdaságosságra törekvő tulajdonságának velejárója – mindenki él vele, ha nem is éppen az emberekkel kapcsolatosan, viszont nem azonos az előzetes ítélet fogalmával.”

(Wikipédia)

Előítéletek gyakran születnek népcsoportok, vallások, nemek, vagy akár foglalkozások kapcsán is. De nem csak a bőrszín, vágott szem, vagy éppen egy öltözködési irányzat, netán egy klisék alapján a közlekedésben nem szimpatizált autómárka válthatja ki a negatív hozzáállást sok emberben.

Gyakori vélemény: minél kimondhatatlanabb összetevőt találunk egy üveg címkéjén, annál veszedelmesebb dolog lakozik abban a palackban. Noha ebben sok igazság van –és nem tanácsos például ablakmosó folyadékot sem fogyasztani – de nem szabad elhamarkodottan kijelenteni, hogy egy kémiai vegyület az ördög szülöttje. Egy magas lázzal szenvedő betegnek is szüksége van lázcsillapítóra, pedig a hatásos orvosság hatóanyagainak sincs bizalomgerjesztő neve. Ugyanígy, a Föld bolygó mezőgazdasági területein termelt növényeinek is szüksége lehet a „veszedelmes”, gyakran kimondhatatlan, idegen nevű vegyületekre, ha betegek. Ilyen növény orvosságok a növényvédő szerek.

növ-1
Mi az a peszticid, és miből áll?

A növényvédő szer –más néven peszticid- olyan termék, amely több összetevőt tartalmaz, így kémiailag egy keverék. A több összetevőből adódóan egy, vagy többféle hatóanyagot, védőanyagot, segédanyagot, kölcsönhatás-fokozót tartalmazhat. Rendeltetésszerű felhasználása estén növények, illetve növényi termékek védelmét szolgálja különböző károsítókkal szemben, vagy akár a károsító szervezetek működését akadályozza meg.
A növényvédő szerek csoportjába sorolhatók azon a termékek is, amelyek a növények élettani folyamatait (pl. növekedés) befolyásolják, a nemkívánatos növekedést megakadályozzák, visszaszorítják, amelyekkel a növényi termékeket tartósítják, és azok is, amelyek nemkívánatos növényeket, növényi részeket pusztítanak el.

Nem tartoznak a növényvédő szerek közé a növényi tápanyagok, termésnövelő anyagok, máshová sorolt tartósítószerek, algaölőszerek, sem az úgynevezett biocid termékek. növ-2A biocidek anyagok vagy keverékek, melyek egy, vagy több hatóanyagot tartalmaznak, vagy használatuk során ilyen hatóanyagokat keletkeztetnek. A biocid termékeknek is az a rendeltetése, hogy károsító szervezeteket – a tisztán fizikai, vagy mechanikai ráhatáson kívül- bármely módon – így kémiai, biológiai úton- elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, vagy éppen a kártevőket hatásuk kifejtésében megakadályozza, illetve azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki. A biocidek csoportjába tartoznak pl. a humán egészségügyi fertőtlenítőszerek, vízfertőtlenítők, algairtószerek, faanyagvédőszerek, de az egészségügyi rovar-, és rágcsálóirtószerek is. Alapvető különbség, hogy a biocideket általánosan nem növények, növényi termékek védelmére használják.

A növényvédő szerek nem csupán kémiai anyagokból állhatnak, hanem lehetnek mikroorganizmusokat, akár vírusok, vírusszerű szervezetek, baktériumok, gombák természetes vagy mesterséges változatait tartalmazó készítmények is.

A peszticidek különböző módon csoportosíthatók. Felhasználásuk szerint lehetnek pl. inszekticidek (rovarölőszerek), fungicidek (gombaölőszerek), herbicidek (gyomirtószerek), akraicidek (atkaölők), stb.

Miért használjuk a növényvédő szereket?

Növényi gombás betegségek (lisztharmat, üszög, rozsda) már az ókorban is megjelentek és pusztítottak, de akkor még az istenség haragjával magyarázták. Sáskajárás miatt bekövetkezett éhínség (873 Németország), burgonyavész (1840 Írország), szőlő filoxéra járvány kezdete (1863 Franciaország), amelyek jelentős károkat okoztak, és a sort lehetne még hosszan folytatni.

A növényvédő szerek használatának elsődleges célja a növénykultúrák megvédése a kórokozóktól, kártevőktől és gyomoktól, ezzel megvédeni a terméshozamot és annak minőségét. Cél a biztonságosan fogyasztható, elégséges mennyiségű, jó minőségű élelmiszer előállítása.

Milyen termékek, és hogyan kerülnek a „gazdaboltok” polcára, mire ügyeljünk?

A növényvédő szerek egyre szigorodó engedélyezési eljárás után kerülhetnek forgalomba, összhangban az Európai Uniós szabályozással. Magyarországon azok a növényvédő szerek kerülhetnek forgalomba, amelyek hatóanyagai szerepelnek az engedélyezett hatóanyagok jegyzékében, és az engedélyt kérő által benyújtott monográfia alapján engedélyokiratot kaptak. Hazánkban több száz az engedélyezett növényvédő szerek száma.

A peszticidek forgalmazása és felhasználása is egyaránt szigorú jogszabályi előírásokhoz kötött.

Nem vásárolhatja meg és használhatja fel mindenki a valamennyi engedélyezett növényvédő szert. A szereket ugyanis három forgalmazási kategóriába sorolják.

Az I. forgalmazási kategóriába sorolt termékek növényorvosi végzettségű szakember által felírt növényorvosi vénnyel vásárolhatók meg, és a felhasználásukat is a szakembernek kell felügyelnie.

A II. forgalmazási kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlása, felhasználása is bizonyos növényvédelmi – minimum 80 órás- növényvédelmi tanfolyami végzettséghez kötött.

A III. forgalmazási kategóriába sorolt peszticidek, szabadon vásárolhatók, de felhasználásuk során itt is be kell tartani jó pár előírást.

A növényvédő szereket általában „szakboltokban” lehet megvásárolni. Csak eredeti zárt csomagolásban és megfelelő címkézéssel árusíthatók. Megbontani, kimérni az üzletben nem szabad és az árusítóhelyen nem lehetnek egy légtérben –kivéve egyes készkiszerelésű termékeket- élelmiszerekkel, takarmányokkal. A vásárlóknak is célszerű odafigyelniük, hogy ne szállítsák együtt élelmiszerekkel, és a tárolás, felhasználás során ügyeljenek a növényvédő szer címkéjén feltüntetett előírások betartására, valamint a használati utasításban foglaltak követésére.

növ-3A növényvédő szerek csomagolásán is kötelezően megjelennek azok a veszélyt jelző figyelmeztető és a biztonságos használatra utaló mondatok, valamint szimbólumok, veszélyjelek, amelyek az egyéb vegyi anyagok esetén is megfigyelhetők.

Az eddig megszokott narancsszínű veszélyt jelző szimbólumokat azonban itt is fokozatosan felváltják az új, pirossal keretezett piktogramok.

 

A korábbi R mondat helyébe H figyelmeztető mondat, az S mondat helyébe az óvintézkedésre vonatkozó P mondat kerül, valamint a veszélyjelek (T, C, Xi, N, F, stb.) helyett figyelmeztetés (pl. Veszély, Figyelem!) lép.

A megvásárolt „tömény” peszticid rendelkezik biztonsági adatlappal is. A kijuttatás során azonban vízzel hígítják, ezért kipermetezésre már egy kevésbé kockázatos keverék kerül.

 

Írta: Kolonics Mária Veronika, Lovassy László Gimnázium, Veszprém

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?