Felfedeztük az élet titkát!

“Felfedeztük az élet titkát!”  egészségbiológiai tanulmányi verseny

 

Ebben az évben volt 100 éve – 2016. június. 8-án –, hogy megszületett Francis Crick, angol molekuláris biológus, biofizikus, aki James Watsonnal együtt 1953. február 28-án azzal a felkiáltással rontott be a Cambridge-i The Eagel pub-ba: Felfedeztük az élet titkát! (A két tudós Maurice Wilkins-sel együtt 1962-ben Nobel-díjat kapott a DNS szerkezetének megfejtéséért)

Az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság és a veszprémi Lovassy László Gimnázium 2016. tavaszán biológia tanulmányi versenyt hirdetett a középiskolák 11. osztályos diákjainak, melynek központi témája az „élet titka”, a genetika tudománya, nyitott kérdései és jövőbeli távlatai a személyre szabott egészségtudományok korában.

Olyan egészségtudatos fiatalok diákok jelentkezését vártuk, akik érdeklődnek a biológiai tudományok legizgalmasabb kérdései iránt, akik szeretnek érdekes tudományos tényekről, lehetőségekről és jövőbeli perspektívákról gondolkodni, és szívesen vitatják meg nézeteiket vagy fogalmaznak meg új kérdéseket.

Felhívásunk alapján tavalyi 11. osztályos tanulókból álló 3 fős csapatok jelentkezését vártuk 2016. április 15-ig.

A jelentkezett csapatok elkészítettek egy max. 30 000 karakter terjedelmű jeligés pályaművet. Ennek címe: Hogyan formálja életünket a genetikáról szerzett tudásunk, és mit tartogathat a közeli jövő? A pályaművek témája: A genetika jelentősége, eddig megszerzett tudásunk, a genetika és epigenetika helye a jövő tudományában, tudományágaiban.

A pályamunkákat 2016. június 8-ig elektronikusan kértük beküldeni a Lovassy László Gimnáziumba az erre a célra létrehozott email címre. Összesen 27 iskola 38 csapata jelentkezett.

A szakmai zsűri kiválasztotta a legjobbnak, legeredetibbnek ítélt 12 pályázatot.

A pályázók kiértesítése 2016. június 30-ig megtörtént.
A nyertes 12 csapat vett részt 2016. október 14-én a veszprémi döntőn.

IMG_5588

Az első fordulóban a csapatok először tesztes jellegű feladatsort oldottak meg, benne a genetika témaköréhez kapcsolódó feladatokkal. A diákok remekül felkészültek, voltak szinte hibátlan megoldások. A második fordulóba a legjobb 6 csapat jutott tovább, ahol a feladatok között szerepet kapott a genetika és a molekuláris biológiai tudomány új vívmányainak kapcsolata, tényfeltárás, esetelemzés, az idevágó közösségi médián megjelenő hírek értékelése, valamint játékos, kreativitást igénylő feladatok is vártak a versenyzőkre. A harmadik forduló volt a végső döntő forduló. 3 csapat jutott el idáig, ahol diszkusszió/vita keretében mérték össze a diákok a genetika jelenéről és jövőjéről formált szemléletüket, futurológiai és bioetikai problémákat elemeztek. Volt olyan diák, aki kissé félénken oldotta meg ezeket a feladatokat, de volt olyan is, aki kifejezetten bátran állta a sarat, amikor a zsűri tagjaival kellett vitatkozni. Élmény volt őket hallgatni.

IMG_5681

A döntőbe jutott 3 csapat 5 percben bemutatta az írásban beadott pályamunkáját is, ennek előadásmódját is értékelte a zsűri.

A versenyen jelen voltak a csapatok felkészítő tanárai, együtt szurkoltak velük szülők, hozzátartozók, valamint a Lovassy 12. évfolyamos biológia emelt szintű képzésben résztvevő diákjai és érdeklődő tanárai.

A szakmai zsűri tagjai a következők voltak:

Dr. Falus András, akadémikus, az EDUVITAL Alapítvány kuratóriumi elnöke, a verseny társ-szervezője, rész-szponzora, egyik szakmai kidolgozója, a zsűri elnöke

Dr. Tóth Sára, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi docense,

Dr. Duda Ernő professzor, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológia Intézet egyetemi tanára,

Dr. Vellai Tibort, az ELTE Természettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára,

Stark Patrícia, a Lovassy László Gimnázium 12. A osztályos tanulóját, aki az elmúlt évben I. helyezést ért el az az OKTV-n biológiából. Patrícia, szeptember 1-jétől a Richter Gedeon Talentum Alapítvány ösztöndíjasa.

IMG_5671

Rajtuk kívül a részfeladatok megoldásának javításában segítettek a 12. A, 11. D és 11. B osztály biológia iránt érdeklődő tanulói.

A versenyt levezetője, moderátora Melicher Dóra, a SE PhD hallgatója, az EDUVITAL ügyvezetője volt, aki végtelen kedvességgel, türelemmel irányította a versenyzőket, a zsűri tagjait.

Nagyban hozzájárult a verseny sikeres lebonyolításához Cziráki Péter iskolatechnikus, Lucsik Zsófia laboráns és Réfi Rita iskolavédőnő.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk munkáját!

A tanulmányi verseny fővédnöke Dr. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.

A verseny támogatói a következők voltak:
– Roche Magyarország Kft

– Eduvital Alapítvány

– „Lovassy Alapítvány a Jövőért” alapítvány

– Semmelweis Egyetem

– Eötvös Loránd Tudományegyetem

logok

A nemes versengésből a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium csapata került ki győztesen, a csapat tagjai: Lippai Laura, Rompa Alexandra és Szerdi Márta, felkészítő tanáruk Tóth Szilvia.  A második helyen szintén a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium csapata végzett: Maklári Ákos Rémik Ádám és Vedres Péter. A harmadik helyezett csapat tagjai – Bély Karolina, Mentusz Réka, Gelencsér Antónia, felkészítő tanáruk Günterné Meggyesi Dóra  – a Győri Szolgáltatási SC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájábólérkezetek.

Minden versenyzőt jutalmaztunk könyvekkel (Sokszínű egészség tudatosság c. Eduvital kiadvány és Tompa Anna: Globalizáció és egészség), az első 3 helyezett csapat tagjai ezen kívül 20-20, 10-10 és 5-5 ezer forintos könyvutalványban részesültek a helyezéseknek megfelelően a Roche Magyarország felajánlásából. Különdíjként minden csapat részt vehet egy laborlátogatáson a SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében, illetve az ELTE Genetika tanszékén. A díjakat és az okleveleket a Dr. Kollár György, a Roche Magyarország Kft marketing igazgatója és Schultz Zoltán, a Lovassy igazgatója adta át.
Mi, szervezők – Dr. Falus András egyetemi tanár, az Eduvital társalapítója, Melicher Dóra: PhD hallgató, az Eduvital ügyvezetője és Dr. Szalainé Tóth Tünde, a Lovassy László Gimnázium biológiatanára – sok-sok munkával és szeretettel hoztuk létre ezt a nem mindennapi középiskolai tanulmányi versenyt. Bízunk abban, hogy ez a megmérettetés hozzájárult a fiatalok egészségtudatos szemléltének formálásához.

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?